Općina Bol

# Primatelj Opis Iznos Upvote Downvote
1 Bauhaus d.o.o. Bauhaus_ljepljeno drvo+nosač_Zorana 209.30 + -
2 Jadrolinija d.d. Jadrolinija_karta za dizalicu Riwal 150.00 + -
3 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2018_24660947001 315.18 + -
4 POS d.o.o. POS_račun 01/2019 915.63 + -
5 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 01/2019 160.00 + -
6 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 01/2019 2002.50 + -
7 Financijska agencija Račun izvještaji_12/2018 228.20 + -
8 Pusa, zajednički ob Pusa_bakalar za badnjak 12000.00 + -
9 Financijska agencija Račun certifikat_12/2018 62.50 + -
10 Mario Commerce d.o.o MC_programski paket_općina, knjižni 18750.00 + -
11 Scripea d.o.o. Scripea_Blato 12A pričuva 919.32 + -
12 Scripea d.o.o. Scripea_Loža 7 pričuva 1180.32 + -
13 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 01/2019 312.50 + -
14 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 12/2018 9925.00 + -
15 Felidae d.o.o., rač Felidae_račun 12/2018_01/2019 5400.00 + -
16 IPC d.o.o. IPC_račun 09/2018 437.50 + -
17 IPC d.o.o. IPC_račun 12/2018 437.50 + -
18 Palace hotel Zagreb Službeno putovanje_načelnik 1505.00 + -
19 Trgovački sud u Spl Pristojba_žalba protiv presude_Euro 3496.00 + -
20 TIN, trgovina na mal TIN_papirnati ubrusi 243.75 + -
21 VM Računala d.o.o., VM Računala_rad tehničara Zorana 500.00 + -
22 Palace hotel Zagreb Službeno putovanje_načelnik 600.00 + -
23 Jurac, obrt za građ Jurac_uređenje glazbene škole 17562.50 + -
24 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 12/2018 6473.28 + -
25 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 1246.91 + -
26 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 861.52 + -
27 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 137.44 + -
28 Ispostava za katasta Izvod iz katastarskog plana 20.00 + -
29 Geomar d.o.o. Geomar_projekt uređenja plaže Benač 8750.00 + -
30 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_savjetovanje s javnošću 1300.00 + -
31 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 01/2019 376.60 + -
32 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_upravljanje imovinom 375.00 + -
33 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 01/2019 24375.00 + -
34 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 571.71 + -
35 Coming d.o.o., proje Coming_stručni nadzor dječji vrtić_ 29125.00 + -
36 Deltron d.o.o. Deltron_dječji vrtić IV situacija 187048.13 + -
37 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 571.87 + -
38 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
39 Financijska agencija Račun izvještaji_01/2019 222.00 + -
40 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 01/2019 973.10 + -
41 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 01/2019 1100.00 + -
42 IPC d.o.o. IPC_račun 01/2019 437.50 + -
43 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa 01 3250.00 + -
44 Udruga Lijepa Naša Udruga Lijepa Naša_godišnja članari 5000.00 + -
45 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_01/2019 12468.75 + -
46 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 01/2019 50821.12 + -
47 Micronic d.o.o. Micronic_račun 01/2019 250.00 + -
48 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 02/2019 2002.50 + -
49 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 02/2019 160.00 + -
50 POS d.o.o. POS_račun 02/2019 915.63 + -
51 TAelectronics, obrt TAelectronics_kabliranje novih ured 1000.00 + -
52 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019 3628.91 + -
53 Detmers kontejner d. Detmers_dodatni radovi na kioscima 262187.50 + -
54 Press servis d.o.o. Press servis_račun 10-12/2018_01/20 16500.00 + -
55 Press servis d.o.o. Press Servis_kišobrani sa dotiskom 1786.25 + -
56 Palace hotel Zagreb Službeno putovanje_načelnik 651.00 + -
57 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
58 Splitsko-dalmatinska Upravni odjel za prostorno uređenje 250.00 + -
59 Općinski sud u Spli Sudska pristojba_Pu R-1290/2015-2 150.00 + -
60 Pusa, zajednički ob Pusa_reprezentacija načelnik 775.00 + -
61 Pusa, zajednički ob Pusa_reprezentacija načelnik 650.00 + -
62 Nastavni zavod za ja Analiza mora na plaži Zlatni rat 12500.00 + -
63 Gero (Restoran Atlan Gero_reprezentacija načelnik 1803.50 + -
64 Palace hotel Zagreb Službeno putovanje načelnik 746.01 + -
65 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 01/2019 9600.00 + -
66 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 02/2019 312.50 + -
67 Kvam Sistem d.o.o. Uredska stolica_Alenka 925.00 + -
68 Karninčić Snježan Snježana Karninčić_struja 01-02/201 457.62 + -
69 Hrvatske šume d.o.o Uprava šuma_podaci iz programa 50.00 + -
70 Micronic d.o.o. Micronic_račun 02/2019 250.00 + -
71 CinemaNext d.o.o. Dijagnostika i popravak Barco proje 52152.85 + -
72 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 03/2019 160.00 + -
73 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 03/2019 2002.50 + -
74 POS d.o.o. POS_račun 03/2019 915.63 + -
75 Pametan otok Susret Bračana u Zagrebu_01/03/2019 5000.00 + -
76 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 584.18 + -
77 Ispostava za katasta Izvod iz katastarskog plana 20.00 + -
78 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 631.14 + -
79 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 2372.52 + -
80 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 561.63 + -
81 Studenac d.o.o. Studenac_ osvježivači, piće vijeće 260.65 + -
82 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 01/2019 6679.20 + -
83 Paletina vl.Mario Ma Paletina_bojanje i gletanje glazben 9770.00 + -
84 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
85 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
86 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 01/2019 2230.64 + -
87 Grabov rat d.o.o. Hladna komora_Antun Severović Dudek 300.00 + -
88 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_usluge na plaži Zlatni r 4081.50 + -
89 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_usluge na plaži Zlatni r 19797.04 + -
90 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_usluge na plaži Zlatni r 21462.76 + -
91 HEP Opskrba d.o.o. HEP Opskrba_račun 01/2019 44755.46 + -
92 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 01/2019 960.54 + -
93 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 304.82 + -
94 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 245.33 + -
95 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 75.40 + -
96 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 368.36 + -
97 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 422.29 + -
98 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 535.50 + -
99 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_usluga kordinatora II_ 3375.00 + -
100 Geoprojekt d.d. za g Geoprojekt_okončana situacija_glavn 150937.50 + -
101 Floridita j.d.o.o. Monografija_pozdrav iz zaboravljene 1440.00 + -
102 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 3523.19 + -
103 Axiom d.o.o., za raz Axiom_dodatni sati korisničke podrš 309.38 + -
104 IPC d.o.o. IPC_račun 02/2019 437.50 + -
105 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_02/2019 13125.00 + -
106 Inel d.o.o. Inel_rasvjeta glazbena škola 1695.01 + -
107 Najam Riwal d.o.o. Najam auto-korpe 16-17/01/2019 2488.23 + -
108 Dual Media d.o.o. Servis na malonometnom igralištu i 10000.00 + -
109 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 02/2019 362.84 + -
110 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 02/2019 13.76 + -
111 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 3184.66 + -
112 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_upravljanje imovinom 375.00 + -
113 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_savjetovanje s javnošću 1300.00 + -
114 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 02/2019 4263.50 + -
115 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 02/2019 35000.00 + -
116 Splitsko-dalmatinska Povrat uplaćenog iznosa za troškove 950.00 + -
117 Berica Venera d.o.o. Mreža_nerazvrstana cesta Rajko 2624.00 + -
118 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 1197.00 + -
119 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 2162.46 + -
120 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 11564.39 + -
121 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 280.60 + -
122 Financijska agencija Račun izvještaji_02/2019 151.20 + -
123 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_02 3250.00 + -
124 Text Papir d.o.o. Račun za uredski materijal 2592.35 + -
125 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 441.39 + -
126 Palace Hotel Beograd Službeno putovanje_načelnik 1869.80 + -
127 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 12/2018_01/2019_2 58.81 + -
128 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 02/2019_230101126 30.34 + -
129 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 02/2019_230101131 46.67 + -
130 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 02/2019_230101126 259.24 + -
131 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 02/2019_230101134 46.67 + -
132 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5030364370 230.26 + -
133 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5006180126 553.78 + -
134 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5006180060 743.22 + -
135 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5010650014 164.07 + -
136 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5017815381 1795.85 + -
137 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 02/2019 1433.66 + -
138 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 36925.79 + -
139 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 20346.86 + -
140 Grad Supetar Sufinaciranje projekta Zeleni Brač_ 5640.00 + -
141 Palace hotel Zagreb Službeno putovanje_načelnik 674.26 + -
142 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 02/2019 8271.12 + -
143 HEP Opskrba d.o.o. Hep Opskrba_račun 02/2019_10084305 33110.90 + -
144 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5006180060 782.99 + -
145 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5006180126 554.43 + -
146 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5010650014 102.44 + -
147 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5017815381 1759.04 + -
148 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5030364370 225.04 + -
149 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 02/2019_230102337 46.67 + -
150 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 02/2019_230101133 1393.48 + -
151 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_24660947001 315.40 + -
152 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 02/2019_230101133 39.20 + -
153 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_27240159000 359.85 + -
154 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_25980772001 145.24 + -
155 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_27233652001 12.22 + -
156 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_27831042000 3256.51 + -
157 Ispostava za katasta Izvod iz katastarskog plana 40.00 + -
158 Općinski sud u Spli Utvrđenje prava vlasništva_trošak p 500.00 + -
159 Frigostroj d.o.o. Demontaža i montaža klima uređaja_z 3750.00 + -
160 DES, ustanova za zap Račun za printane zastave_40 komada 8000.00 + -
161 Jadrolinija d.d. Račun za prepaid račun prema ugovor 3000.00 + -
162 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 197.09 + -
163 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 490.50 + -
164 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_nabava i ugradnja prirod 40500.00 + -
165 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_nabava i ugradnja prirod 41550.00 + -
166 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_račun za avans_ugovor o 98993.93 + -
167 TE Marine d.o.o., za TE Marine_građevinski projekt za ur 15000.00 + -
168 Lava centar j.d.o.o Lava centar_majce za potporu udruzi 1090.00 + -
169 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 02/2019 9700.00 + -
170 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 03/2019 312.50 + -
171 Alfa, aluminijska br Alfa_harmonika vrata u glazbenoj šk 16000.00 + -
172 Kozina Projekti d.o. Kozina projekti_elaborat nadohrane 35000.00 + -
173 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_opomena_2301011338 351.09 + -
174 Micronic d.o.o. Micronic_račun 03/2019 250.00 + -
175 Deltron d.o.o. Deltron_dječji vrtić V situacija 198870.00 + -
176 Hrvatske autoceste Hrvatske autoceste_nadoplata ENC 3000.00 + -
177 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 1402.71 + -
178 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
179 Studenac d.o.o. Studenac_sok, voda vijeće 176.31 + -
180 Studenac d.o.o. Studenac_ osvježivač, piće vijeće 192.19 + -
181 Studenac d.o.o. Studenac_sredstva za čišćenje 486.98 + -
182 Studenac d.o.o. Studenac_osvježivač, sok_voda vijeć 171.24 + -
183 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 02/2019 800.00 + -
184 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 03/2019 1000.00 + -
185 Udruga Lijepa Naša Udruga Lijepa Naša_plava zastava_go 20000.00 + -
186 Lokalna akcijska gru LAG ribarstvo_članarina 2019 10000.00 + -
187 Coming d.o.o., proje Coming_stručni nadzor dječji vrtić_ 58250.00 + -
188 Poživje d.o.o. Poživje_ugradnja laminatnog poda u 2430.00 + -
189 POS d.o.o. POS_račun 04/2019 915.63 + -
190 Hrvatski Telekom d.d HT_krivo knjižen račun 12/2018 157.36 + -
191 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 776.49 + -
192 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 70.00 + -
193 Adriatic travel trad 140/19 PP1-1-A-222 7612.50 + -
194 Općinski sud u Spli Prigovor protiv javnobilježničkog r 100.00 + -
195 Zagrebačka banka d. Naknada za usluge platnog prometa u 12.00 + -
196 Zagrebačka banka d. Redovna kamata za kredit_5701473811 7232.88 + -
197 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 07/ 9342.84 + -
198 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 394.18 + -
199 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 04/2019 160.00 + -
200 Iglu šport d.o.o. Iglu šport_oprema za postavljanje p 28200.00 + -
201 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_11/20 7500.00 + -
202 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_07/08 5700.00 + -
203 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_12/20 4350.00 + -
204 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 04/2019 2002.50 + -
205 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 03/2019 4409.90 + -
206 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_vodni doprinos za zgr 270.71 + -
207 Hidromont, obrt za t Hidromont_reviziono okno 5375.00 + -
208 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_vargoterm čep 15.55 + -
209 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kino 401.70 + -
210 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal glazbena šk 2246.84 + -
211 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_izrada i ugradnja stepen 4643.25 + -
212 Inel d.o.o. Inel_kabel kod Marinera 8870.00 + -
213 IPC d.o.o. IPC_račun 03/2019 437.50 + -
214 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 03/2019 2820.80 + -
215 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 03/2019 13.76 + -
216 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 03/2019 362.84 + -
217 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_savjetovanje s javnošću 1300.00 + -
218 Mobes kvaliteta d.o. Projekt_upravljanje imovinom 375.00 + -
219 Klimatehnika d.o.o. Klimatehnika_ugradnja 3x klima uređ 20625.00 + -
220 Klimatehnika d.o.o. Klimatehnika_3x klima uređaja Dom k 54075.00 + -
221 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 03/2019 52500.00 + -
222 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 827.44 + -
223 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_03/2019 13781.25 + -
224 HEP Opskrba d.o.o. HEP Opskrba_račun 03/2019 27921.10 + -
225 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_ov 82.50 + -
226 Leno d.o.o. Leno_izrada skice izmjere dijela če 3125.00 + -
227 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_24660947001 315.84 + -
228 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_27233652001 12.24 + -
229 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_25980772001 145.44 + -
230 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_27240159000 359.09 + -
231 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 12878.83 + -
232 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 12616.41 + -
233 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 10835.03 + -
234 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 3508.64 + -
235 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 1500.00 + -
236 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_uređenje prostora glazbe 11865.10 + -
237 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 02/2019 89278.28 + -
238 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_čišćenje planinarskog do 3429.21 + -
239 Husnjak d.o.o. Husnjak_otkup zemljišta kč.br. 578/ 77632.63 + -
240 Gondi d.o.o. za posl Gondi_otkup zemljišta kč.br. 573/7 382034.28 + -
241 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_ponovna uspostava ispor 100.00 + -
242 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_ponovna uspostava ispor 100.00 + -
243 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_ponovna uspostava ispor 100.00 + -
244 Hrvatska zajednica o Hrvatska zajednica općina_01-03/201 1727.35 + -
245 Studenac d.o.o. Studenac_akcija darivanja krvi 226.64 + -
246 Alfa, aluminijska br Alfa_vrata i prozori na autobusnoj 22300.00 + -
247 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 1710.00 + -
248 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 24943.20 + -
249 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 10549.04 + -
250 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 4065.00 + -
251 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 10720.93 + -
252 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 03/2019 11309.19 + -
253 Cian d.o.o. Cian_sanacija azbestom onečišćenih 18785.75 + -
254 Studenac d.o.o. Studenac_baterije, voda, sokovi 159.83 + -
255 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_5006180060 808.11 + -
256 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5010650014 103.25 + -
257 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5017815381 1793.17 + -
258 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5030364370 178.22 + -
259 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 01/2019_5006180126 574.82 + -
260 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 03/2019_230101126 344.99 + -
261 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_27831042000 2685.47 + -
262 Financijska agencija Fina_račun za biljege 2500.00 + -
263 Građenje Split d.o. Građenje Split_uređenje dječjeg igr 62768.31 + -
264 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Zlatni rat 410.90 + -
265 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal novi prosto 7144.08 + -
266 Mario Commerce d.o.o MC_programski paket_općina, knjižni 56250.00 + -
267 Poživje d.o.o. Poživje_radovi novi prostor lučke k 30020.00 + -
268 Construction and des CAD_izvedbeni projekt konstrukcije 22500.00 + -
269 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_03 3250.00 + -
270 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 03/2019_230102337 46.67 + -
271 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 11/2018-03/04/201 268.78 + -
272 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 03/2019_230101134 48.90 + -
273 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 03/2019_230101133 46.67 + -
274 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 03/2019_230101133 1349.59 + -
275 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 03/2019_230101131 46.67 + -
276 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 11/2018-03/04/201 214.43 + -
277 Riva Bol d.o.o. Riva Bol_akcija darivanja krvi 2099.00 + -
278 Inel d.o.o. Inel_rasvjeta nova kapetanija 1833.81 + -
279 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 03/2019 9900.00 + -
280 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 3679.36 + -
281 TIN, trgovina na mal TIN_papirnati ubrusi, toaletni list 499.75 + -
282 Hrvatska pošta d.d. Hrvatske pošta_zatezne kamate 25.75 + -
283 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 313.68 + -
284 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 116.62 + -
285 Deltron d.o.o. Deltron_dječji vrtić VI situacija 434073.13 + -
286 Berica d.o.o. Berica_beton za poljski put između 11400.00 + -
287 Inel d.o.o. Inel_kabel za Zlatni rat 2374.00 + -
288 Alfa, aluminijska br Alfa_vrata u prostoru nove kapetani 6200.00 + -
289 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 788.26 + -
290 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 699.13 + -
291 Hilti Croatia d.o.o. Hilti_baterija, svrdlo (održavanje 1951.45 + -
292 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 04/2019 800.00 + -
293 Dujica d.o.o. Dujica_postavljanje pločica u prost 8825.00 + -
294 Inel d.o.o. Inel_led panel ugradna bijela 158.00 + -
295 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 39940.14 + -
296 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 40693.73 + -
297 Perkonja d.o.o. Perkonja_sobna vrata kapetanija 12000.00 + -
298 Fond za zaštitu oko Fond_rješenje o plaćanju poticajne 9540.93 + -
299 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 670.00 + -
300 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 187.24 + -
301 Mandigo j.d.o.o. Mandigo_predujam za fasaderske rado 33000.00 + -
302 Sculptor NET compute Sculptor NET computers_izrada zbirn 607.50 + -
303 Studenac d.o.o. Studenac_ piće vijeće 181.45 + -
304 Građa d.d. Građa_svornjak, izvlakač brokava (o 462.00 + -
305 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 4.07 + -
306 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 04/2019 312.50 + -
307 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 05/2019 160.00 + -
308 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 05/2019 2002.50 + -
309 Micronic d.o.o. Micronic_račun 04/2019 250.00 + -
310 POS d.o.o. POS_račun 05/2019 915.63 + -
311 Ranč, ugostiteljski Ranč_račun reprezentacija 2437.50 + -
312 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_čišćenje nova kapetanija 10815.63 + -
313 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 50974.18 + -
314 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 15014.66 + -
315 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 1070.00 + -
316 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 16757.55 + -
317 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 14854.93 + -
318 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 4365.09 + -
319 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_košenje i čišćenje puta 6045.00 + -
320 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 238.44 + -
321 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 91.37 + -
322 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_noćenje za ronioc 10800.00 + -
323 Inel d.o.o. Inel_led panel 158.00 + -
324 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (15.04.-3 750.00 + -
325 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_24660947001 315.54 + -
326 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_25980772001 145.30 + -
327 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_27233652001 12.53 + -
328 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_27831042000 2402.54 + -
329 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_5010650014 143.63 + -
330 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_5030364370 225.28 + -
331 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_5006180060 846.14 + -
332 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 04/2019_5006180126 576.54 + -
333 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 02/2019_5017815381 1784.38 + -
334 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 04/2019 4882.63 + -
335 HEP Opskrba d.o.o. HEP Opskrba_račun 04/2019 32162.50 + -
336 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_članarina za busin 200.00 + -
337 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
338 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
339 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 440.83 + -
340 Stipsa d.o.o. Stipsa_držači glazbena škola 66.67 + -
341 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 04/2019 60625.00 + -
342 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_04 3250.00 + -
343 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
344 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 1300.00 + -
345 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_potvrda o solventn 152.50 + -
346 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1716.85 + -
347 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_usluga kordinatora II_ 3375.00 + -
348 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 04/2019 362.84 + -
349 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 04/2019 13.76 + -
350 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 04/2019 1198.80 + -
351 Financijska agencija Fina_račun izvještaji 04/2019 275.90 + -
352 Financijska agencija Fina_račun slanje dokumenata 03/201 168.10 + -
353 IPC d.o.o. IPC_račun 04/2019 437.50 + -
354 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_042019 9843.75 + -
355 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 03/2019 9412.92 + -
356 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
357 Press servis d.o.o. Press servis_račun 02-04/2019 12375.00 + -
358 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun Blato 12A (04-09/ 656.40 + -
359 Allianz Zagreb d.d. Allianz_osiguranje za projektor 4654.76 + -
360 Balustrada, radionic Balustrada_vaze za cvijeće 15x (Zla 19500.00 + -
361 Ispostava za katasta Izvod iz katastarskog plana 20.00 + -
362 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_izrada plana evakuacij 1125.00 + -
363 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_kamen rubnjak Mariner 393.25 + -
364 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_rešetke 6x Marinero 2700.00 + -
365 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 03/2019_27240159000 358.75 + -
366 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_redovna kamata za 1491.78 + -
367 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za obrada 2000.00 + -
368 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230102337 46.67 + -
369 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101126 43.87 + -
370 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101126 297.82 + -
371 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101126 79.30 + -
372 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101133 1354.81 + -
373 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101133 49.47 + -
374 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101134 46.67 + -
375 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101134 515.14 + -
376 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 5089.83 + -
377 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 04/2019 9800.00 + -
378 Hrvatske šume d.o.o Uprava šuma_podaci iz programa 50.00 + -
379 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 04/2019 39475.98 + -
380 Lokalna akcijska gru LAG Brač_članarina 2019 10000.00 + -
381 PK TRADE d.o.o. PK Trade_cvijeće za Uskrs 1440.50 + -
382 PK TRADE d.o.o. PK Trade_cvijeće za Uskrs 1339.00 + -
383 PK TRADE d.o.o. PK Trade_cvijeće za Cvjetnicu 855.00 + -
384 Hrvatski Telekom d.d Hrvatski telekom_račun mobitel Dali 1100.68 + -
385 Dodo, obrt vl. Domag Obrt Dodo_prijevoz kotla i stepenic 2000.00 + -
386 Braniteljska zadruga Braniteljska zadruga Bolska kruna_p 760.00 + -
387 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_noćenje za ronioc 3000.00 + -
388 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_uljne šahte Marinero 21375.00 + -
389 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_uljne šahte Marinero 50000.00 + -
390 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 36679.42 + -
391 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 34288.23 + -
392 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 30143.50 + -
393 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 44873.27 + -
394 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 3764.38 + -
395 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 58623.79 + -
396 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 12.00 + -
397 ŠESNIĆ, obrt za ze Šesnić_rad bagerom na javnoj rasvje 3000.00 + -
398 ŠESNIĆ, obrt za ze Šesnić_rad bagerom na cesti Ivelić- 13250.00 + -
399 Mandigo j.d.o.o. Mandigo_storno predujama za fasader -33000.00 + -
400 Mandigo j.d.o.o. Mandigo_izvođenje fasaderskih radov 110000.00 + -
401 Inel d.o.o. Inel_materijal kino 2917.48 + -
402 Inel d.o.o. Inel_svjetiljka led ugradna 1200.00 + -
403 Inel d.o.o. Inel_brojilo, reflektor led šetnica 2985.20 + -
404 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1672.32 + -
405 Vet vision j.d.o.o. Vet vision_kastracija mački 2250.00 + -
406 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_so 613.75 + -
407 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 72.32 + -
408 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 637.00 + -
409 LILA putovanja d.o.o LILA putovanja_aviokarta Istanbul n 2521.00 + -
410 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 453.86 + -
411 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 366.91 + -
412 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 182.02 + -
413 Studenac d.o.o. Studenac_ piće vijeće 215.25 + -
414 Micronic d.o.o. Micronic_račun 05/2019 250.00 + -
415 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230101131 1959.63 + -
416 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_230102955 61.89 + -
417 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 04/2019_220315929 119.14 + -
418 Ministarstvo financi Porezna uprava_kamate 25.17 + -
419 Obrt "Privredni ribo Privredni ribolov_postavljanje zašt 19000.00 + -
420 Cezar, obrt za prije Cezar_prijevoz komunalne opreme Sol 1600.00 + -
421 POS d.o.o. POS_račun 06/2019 915.63 + -
422 Hrvatski zavod za za Hrvatski zavod za zapošljavanje_pov 1908.04 + -
423 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1471.67 + -
424 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 05/2019 1000.00 + -
425 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 316.23 + -
426 Splitsko-dalmatinska UP/I-350-05/19-01/000014 250.00 + -
427 IPC d.o.o. IPC_račun 05/2019 437.50 + -
428 Sanja Gligić Rubes Sanja Gliglić Rubes i Kristina Step 9041.96 + -
429 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 04/2019 13988.04 + -
430 Matmetal sistem d.o. Matmetal_metalne police za garderob 3088.75 + -
431 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_račun za avans_ugovor o 50000.00 + -
432 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_povećanje snage na loka 24071.40 + -
433 Crnalić d.o.o. Sofra restoran_poslovna večera nače 390.00 + -
434 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kino 2779.71 + -
435 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_okiten cijev Martinic 105.00 + -
436 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 130.00 + -
437 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 196.76 + -
438 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 155.10 + -
439 Federation european FECC_članarina 2019 1120.50 + -
440 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_usluga kordinatora II_ 3375.00 + -
441 RI-ING NET d.o.o. RI-ING NET_račun za opremu (prometn 2389.00 + -
442 Posluh Hosting d.o.o Posluh hosting_MIDI web hosting 500.00 + -
443 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
444 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_05/2019 14437.50 + -
445 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 05/2019 1416.80 + -
446 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
447 Cian d.o.o. Cian_deratizacija i denzisekcija (I 17187.50 + -
448 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 05/2019 61250.00 + -
449 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_05 3250.00 + -
450 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 05/ 9342.84 + -
451 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 05/2019 146.90 + -
452 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 05/2019 362.84 + -
453 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 05/2019 13.76 + -
454 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 06/2019 2002.50 + -
455 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 06/2019 160.00 + -
456 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 1300.00 + -
457 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
458 Martina Šugar, pun Nagodba 2018 (Katija Oštarić, Ines 273358.44 + -
459 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 151.48 + -
460 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 01/2019 (23010113 -176.51 + -
461 Escados Berlin ESCADOS steakhouse_reprezentacija n 750.24 + -
462 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 05/2019 5310.57 + -
463 Axiom d.o.o., za raz Axiom_novi projekt "porez na kuće z 4950.00 + -
464 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_27831042000 2666.92 + -
465 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_27233652001 12.52 + -
466 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_5010650014 123.16 + -
467 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_5030364370 207.11 + -
468 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_5017815381 1852.07 + -
469 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_5006180060 845.83 + -
470 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_5006180126 673.39 + -
471 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_24660947001 315.40 + -
472 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_27240159000 358.58 + -
473 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 05/2019_25980772001 145.24 + -
474 HEP Opskrba d.o.o. HEP Opskrba_račun 05/2019 22601.59 + -
475 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_račun 28/03/2019-30/04/ 119.14 + -
476 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101134 1522.37 + -
477 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101134 48.15 + -
478 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230102337 46.67 + -
479 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101126 323.35 + -
480 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230102955 116.01 + -
481 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101126 1431.62 + -
482 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101126 307.21 + -
483 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101133 83.91 + -
484 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101133 1235.34 + -
485 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230103589 134.21 + -
486 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 05/2019_230101131 46.67 + -
487 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 29214.08 + -
488 Studenac d.o.o. Studenac_ piće vijeće 213.18 + -
489 Chrom Nautica d.o.o. Chrom Nautica_inox rešetke 36172.93 + -
490 Trgovački sud u Spl Trgovački sud u Splitu_troškovi vje 1300.00 + -
491 Antonio-hortikultura Antonio (hortikultura i krajobraz)_ 1450.24 + -
492 Antonio-hortikultura Antonio_izvedeni hortikulturni rado 16308.13 + -
493 Antonio-hortikultura Antonio (hortikultura i krajobraz)_ 5564.12 + -
494 Antonio-hortikultura Antonio (hortikultura i krajobraz)_ 1645.08 + -
495 Financijska agencija Fina_obračun naknade 05/2019 287.60 + -
496 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 05/2019 10000.00 + -
497 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 177.47 + -
498 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 28.37 + -
499 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 350.56 + -
500 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 646.64 + -
501 Studenac d.o.o. Studenac_akcija čišćenja DVD 67.67 + -
502 Studenac d.o.o. Studenac_sredstva za čišćenje 337.66 + -
503 Studenac d.o.o. Studenac_piće 53.42 + -
504 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 18839.69 + -
505 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 24000.43 + -
506 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
507 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
508 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 978.98 + -
509 Mandigo j.d.o.o. Mandigo_dodatni fasaderski radovi n 6140.00 + -
510 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_ov 82.50 + -
511 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 590.96 + -
512 Rok, uslužni obrt Uslužni obrt Rok_prijevoz žardinjer 2250.00 + -
513 Berica Venera d.o.o. Berica venera_okiten cijev Marinero 213.75 + -
514 Projectum d.o.o. Projectum_izrada glavnog projekta i 86750.00 + -
515 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 36377.29 + -
516 Press servis d.o.o. Press Servis_plastificirani natpis 5274.88 + -
517 Gradeko d.o.o. Gradeko_stupići 12 komada za nogust 11221.00 + -
518 Inel d.o.o. Inel_materijal kino 1397.60 + -
519 Frigostroj d.o.o. Frigostroj_klima lučka kapetanija 4800.00 + -
520 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_priključenje na lokacij 25650.00 + -
521 Financijska agencija Fina_račun za biljege 1800.00 + -
522 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.05.-3 1500.00 + -
523 Jurac, obrt za građ Jurac_prijevoz žala i nule na Marti 3125.00 + -
524 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_01/02 6900.00 + -
525 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_03/04 9600.00 + -
526 Logofon vl.Tamara Pr Logopedska terapija škola Bol_05/06 6750.00 + -
527 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_noćenje gradonače 1776.04 + -
528 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_naknada za uređenje v 443.50 + -
529 Balustrada, radionic Balustrada_prijevoz vaza za cvijeće 800.00 + -
530 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 88.07 + -
531 S.T.P., društvo s o STP_kante za smeće (405 komada) 96187.50 + -
532 Tahimetar d.o.o. za Tahimetar_izjava o izgrađenosti obj 1875.00 + -
533 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 1500.00 + -
534 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 26137.50 + -
535 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 4792.50 + -
536 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 35265.60 + -
537 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 9870.00 + -
538 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 05/2019 4398.80 + -
539 Micronic d.o.o. Micronic_račun 06/2019 250.00 + -
540 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
541 Antonio-hortikultura Antonio (hortikultura i krajobraz)_ 14239.92 + -
542 Antonio-hortikultura Antonio (hortikultura i krajobraz)_ 2554.25 + -
543 POS d.o.o. POS_račun 07/2019 915.63 + -
544 Berica d.o.o. Berica_beton za put prema Murvici 8625.00 + -
545 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 06/2019 400.00 + -
546 Inel d.o.o. Inel_kabel, modul sklopka, modul ku 1273.58 + -
547 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 30046.64 + -
548 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
549 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
550 Oštrić O.K. d.o.o. Oštrić_servis vatrogasnog aparata 125.00 + -
551 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 34102.73 + -
552 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 26042.65 + -
553 ŠESNIĆ, obrt za ze Šesnić_rad bagerom na vrtiću 28250.00 + -
554 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 12.00 + -
555 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 12.00 + -
556 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 66.86 + -
557 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_nasipanje puta prema sv. 11260.00 + -
558 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_postava slika i priznanj 6494.01 + -
559 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_održavanje općinske knji 13907.70 + -
560 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_održavanje plaža Martini 2301.25 + -
561 Inel d.o.o. Inel_kandelaberi Zlatni rat (3 koma 23587.50 + -
562 Inel d.o.o. Inel_prekidač kompaktni, okidač dal 1293.50 + -
563 Elektro-motori d.o.o Elektromotori_servis i montaža aqua 8312.50 + -
564 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_kamen rubnjak Obala-O 340.00 + -
565 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za WC (kape 3646.70 + -
566 Hrvatski Telekom d.d Hrvatski telekom_otvorene stavke 170.00 + -
567 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_otirač smart capitol 83.50 + -
568 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kino 690.16 + -
569 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_zamjena hidranta iznad 3368.41 + -
570 Paletina vl.Mario Ma Paletina_struganje oštećenih zidova 800.00 + -
571 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal održavanje 1048.65 + -
572 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Zlatni rat 4717.85 + -
573 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal održavanje 300.85 + -
574 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Zlatni rat 367.00 + -
575 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kino 33.25 + -
576 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_vijak, tipla, natezač 103.38 + -
577 Berica Venera d.o.o. Berica venera_špaga, odvod, vijak, 281.73 + -
578 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_vodomjer Martinica 2441.10 + -
579 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kapetanija+ 498.38 + -
580 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Zlatni rat 913.54 + -
581 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Zlatni rat 1532.38 + -
582 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal kino 60.50 + -
583 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1156.14 + -
584 LILA putovanja d.o.o LILA putovanja_putno osiguranje Ist 100.60 + -
585 Hrvatski Telekom d.d Hrvatski telekom_isključenje 140.00 + -
586 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_ručak WTA turnir 6308.00 + -
587 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
588 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 1300.00 + -
589 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_usluga kordinatora II_ 1687.50 + -
590 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 07/2019 2002.50 + -
591 Deltron d.o.o. Deltron_dječji vrtić VII situacija 262020.50 + -
592 Heritage go pro d.o. Heritage_profesionalna podrška u pr 1562.50 + -
593 Trgovina i usluge Su Trgovina i usluge "Supetar"_račun z 390.00 + -
594 Mermika d.o.o. Mermika_donacija za spomen ploču An 5000.00 + -
595 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 06/2019 14476.31 + -
596 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 06/2019 1651.70 + -
597 Hrvatska zajednica o Hrvatska zajednica općina_02-06/201 1727.35 + -
598 Power Computers d.o. Power Computers_printer Dalibor 1034.11 + -
599 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_redovna kamata za 9863.01 + -
600 IPC d.o.o. IPC_račun 06/2019 2750.00 + -
601 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
602 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 06/2019 312.50 + -
603 Meszarsteak kitchen Meszarsteak kitchen_reprezentacija 1037.76 + -
604 OOO Burrata OOO Burata_reprezentacija načelnik 594.48 + -
605 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_storno račun za avans -148993.93 + -
606 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_ugovor o parternom uređe 491810.00 + -
607 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
608 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
609 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19593.28 + -
610 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 19474.68 + -
611 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 16578.93 + -
612 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 14694.96 + -
613 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 15603.84 + -
614 Cezar, obrt za prije Cezar_prijevoz komunalne opreme Sol 1600.00 + -
615 Berica d.o.o. Berica_frakcija Zlatni rat 1275.00 + -
616 Inel d.o.o. Inel_svjetiljka zidna LED (5 komada 30625.00 + -
617 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 05/2019 17570.52 + -
618 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 07/2019 160.00 + -
619 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 06/2019 105750.00 + -
620 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 07/2019 312.50 + -
621 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_so 135.00 + -
622 ML PROJEKT d.o.o. z ML PROJEKT_energetski certifikat s 2500.00 + -
623 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.06.-3 2500.00 + -
624 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
625 Pismorad d.d. Pismorad_prometni znakovi kod Marin 775.00 + -
626 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_tipla, svrdlo, vijak 191.30 + -
627 Hanza media d.o.o. Hanza Media_oglas Slobodna Dalmacij 4698.00 + -
628 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5006180060 885.63 + -
629 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5010650014 122.96 + -
630 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5030364370 273.31 + -
631 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_24660947001 314.95 + -
632 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5006180126 616.72 + -
633 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_27233652001 12.50 + -
634 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_27240159000 358.08 + -
635 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_25980772001 145.03 + -
636 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_27831042000 3641.66 + -
637 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5017815381 1734.83 + -
638 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 06/2019_230102337 145.40 + -
639 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 06/2019_230102955 68.40 + -
640 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 06/2019_230103589 67.65 + -
641 PK TRADE d.o.o. PK Trade_ruže za dan žena 725.00 + -
642 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 06/2019_230101126 1849.55 + -
643 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 06/2019 40281.13 + -
644 Udruga Imena Udruga Imena_knjiga deset za deset 3168.00 + -
645 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_bravarski radovi na l 114150.00 + -
646 Trgovački sud u Spl P-144/2019-4 10000.00 + -
647 Hanza media d.o.o. Hanza Media_oglas Slobodna Dalmacij 2673.00 + -
648 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 06/2019 325.44 + -
649 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 06/2019 325.44 + -
650 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 06/2019 74.58 + -
651 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 06/2019 2462.50 + -
652 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 06/2019 65358.65 + -
653 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 06/2019 2242.50 + -
654 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 06/2019 68297.73 + -
655 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 06/2019 15822.76 + -
656 Financijska agencija FINA_račun 06/2019 (slanje dokumena 252.20 + -
657 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 362.53 + -
658 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 47.28 + -
659 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_06 3250.00 + -
660 HEP Opskrba d.o.o. HEP Opskrba_račun 05/2019 (greška n -643.49 + -
661 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
662 Inel d.o.o. Inel_svjetiljka led ugradna Mariner 480.00 + -
663 Obrt "Bilić" vl.Ton Obrt Bilić_prijevoz materijala (Bla 61637.50 + -
664 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_prehrana vatrogas 800.00 + -
665 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 06/2019 9800.00 + -
666 Dodo, obrt vl. Domag Obrt Dodo_prijevoz kandelabera i ko 1500.00 + -
667 Dodo, obrt vl. Domag Obrt Dodo_prijevoz klavira 1500.00 + -
668 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_07 3250.00 + -
669 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 10.00 + -
670 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1707.62 + -
671 Župa sv.Ivana Krsti Župa sv.Ivana Krstitelja_naknada za 28440.00 + -
672 S.T.P., društvo s o STP_kante za smeće (295 komada) 70062.50 + -
673 Hrvatske ceste d.o.o 822-720-1 75.00 + -
674 Cian d.o.o. Cian_dezinsekcija žohara (Naselje B 5531.25 + -
675 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1386.73 + -
676 Šimunović Marija Marija Šimunović_ugovor o kupoproda 89725.00 + -
677 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 2006.45 + -
678 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 155.10 + -
679 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 12.00 + -
680 Studenac d.o.o. Studenac_sredstva za čišćenje 342.71 + -
681 Studenac d.o.o. Studenac_ piće vijeće 310.71 + -
682 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 08/2019 2002.50 + -
683 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.07.-3 2500.00 + -
684 Micronic d.o.o. Micronic_račun 07/2019 250.00 + -
685 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 1300.00 + -
686 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
687 POS d.o.o. POS_račun 08/2019 915.63 + -
688 Axiom d.o.o., za raz Axiom_dodatni sati korisničke podrš 1175.63 + -
689 Mikronis d.o.o. Mikronis_printer HP Color LaserJet 1519.05 + -
690 Studenac d.o.o. Studenac_ osvježivač, piće vijeće 167.97 + -
691 Klub jedriličara na Klub jedriličara na dasci Bol_trošk 8168.88 + -
692 Alto, turističko-gr Alto_koš alta sa poklopcem (30 koma 70675.00 + -
693 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 07/2019 96750.00 + -
694 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 06/2019_5017815381 1729.67 + -
695 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 07/2019 20748.35 + -
696 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 07/2019 325.44 + -
697 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 07/2019 74.58 + -
698 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 07/2019 325.44 + -
699 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 07/2019 51885.09 + -
700 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1000.00 + -
701 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
702 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
703 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 05/2019 312.50 + -
704 Alfa, aluminijska br Alfa_vrata, prozori i garderoba u p 6950.00 + -
705 Propono d.o.o. multi Propono_pripomoć i asistencija pri 10000.00 + -
706 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 07/2019 15535.60 + -
707 Inel d.o.o. Inel_ormar prijenosni na postolju 1 4687.50 + -
708 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 07/2019 (ugovor građani) 8.24 + -
709 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 525.61 + -
710 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 116.32 + -
711 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 341.25 + -
712 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1793.38 + -
713 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_06/2019 6562.50 + -
714 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 08/2019 160.00 + -
715 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 3194.34 + -
716 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_so 260.00 + -
717 312 arhitektonska ra 312 arhitektonska radionica_idejni 45000.00 + -
718 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_27233652001 12.51 + -
719 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_24660947001 315.03 + -
720 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_27240159000 358.16 + -
721 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_25980772001 145.07 + -
722 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_27831042000 2324.71 + -
723 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 07/ 31527.00 + -
724 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 06/ 3051.00 + -
725 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 08/2019 312.50 + -
726 MIS Plastik d.o.o. MIS Plastik_plažna ograda 7350.00 + -
727 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina za graffite 3675.00 + -
728 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 06/2019 20211.84 + -
729 Cezar, obrt za prije Cezar_prijevoz kutija od rasvjete 700.00 + -
730 Općinski sud u Spli Sudska pristojba_SS 41:O-5645/2015- 500.00 + -
731 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 50.00 + -
732 Financijska agencija FINA_račun 07/2019 (slanje dokumena 309.30 + -
733 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 07/2019 3695.00 + -
734 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 07/2019 47180.99 + -
735 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 07/2019 2961.25 + -
736 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 07/2019 80389.01 + -
737 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 07/2019 19374.80 + -
738 BODLOVIĆ, vodoinsta Bodlović_montaža sanitarne opreme ( 1200.00 + -
739 BODLOVIĆ, vodoinsta Bodlović_popravak puknuća cijevi na 670.00 + -
740 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 2971.21 + -
741 Renata Kutija Kušpi Javni bilježnik Renata Kutija Kušpi 100.00 + -
742 Lovrinac d.o.o. Lovrinac_troškovi intervencije dežu 1761.28 + -
743 Cian d.o.o. Cian_deratizacija i denzisekcija (I 17187.50 + -
744 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_prekogranični nalo 80.00 + -
745 Cian d.o.o. Cian_deratizacija i denzisekcija (I 17187.50 + -
746 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 6.50 + -
747 Općina Nerežišća Općina Nerežišća_projekt razvoja in 1625.85 + -
748 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_prekogranični nalo 10.00 + -
749 Asfalt AB d.o.o. Asfalt AB_krpanje rupa u asfaltu ru 21196.00 + -
750 Asfalt AB d.o.o. Asfalt AB_izrada habajućeg sloja as 59502.63 + -
751 Centar za dizajn i p Centar za dizajn i promidžbu_natpis 750.00 + -
752 Studenac d.o.o. Studenac_ voda, jamnica, sokovi, bo 223.02 + -
753 IPC d.o.o. IPC_izrada tiskovina prema predlošc 562.50 + -
754 Croatia osiguranje d Croatia osiguranje_poduzetnički pak 6616.65 + -
755 Šego Luka Luka Šego_ugovor o zakupu poslovnog 36932.67 + -
756 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1597.91 + -
757 Ires ekologija d.o.o Ires ekologija_elaborat zaštite oko 45500.00 + -
758 Inel d.o.o. Inel_led svjetiljka (5 komada) 11475.00 + -
759 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 09/2019 2002.50 + -
760 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
761 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 08/2019 (ugovor građani) 1263.26 + -
762 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 375.00 + -
763 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 08/2019 3516.80 + -
764 Geomar d.o.o. Geomar_hidrografsko, batimetrijska 42500.00 + -
765 Epulor d.o.o. Epulor_digitalni print za ogradu Zl 5875.00 + -
766 Micronic d.o.o. Micronic_račun 08/2019 250.00 + -
767 IPC d.o.o. IPC_račun 08/2019 2750.00 + -
768 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 08/2019 325.44 + -
769 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 08/2019 74.58 + -
770 Financijska agencija FINA_račun 08/2019 (slanje dokumena 300.20 + -
771 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 09/2019 160.00 + -
772 IPC d.o.o. IPC_račun 07/2019 2750.00 + -
773 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 07/2019 27771.48 + -
774 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_izrada šahte od inoxa 7125.00 + -
775 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_izrada i montaža brav 58100.00 + -
776 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_ograda na "Zlatnom ra 18312.50 + -
777 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 375/FI -105750.00 + -
778 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 418/FI -96750.00 + -
779 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 508/FI -79875.00 + -
780 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 08/2019 79875.00 + -
781 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 06/2019 47000.00 + -
782 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 07/2019 43000.00 + -
783 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 08/2019 35500.00 + -
784 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 1456/R -146.90 + -
785 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 2172/R -325.44 + -
786 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 2952/R -325.44 + -
787 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_storno računa 3546/R -325.44 + -
788 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 08/ 31527.00 + -
789 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_27831042000 2296.50 + -
790 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_27233652001 12.50 + -
791 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_25980772001 145.00 + -
792 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_24660947001 314.88 + -
793 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_27240159000 358.00 + -
794 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_5030364370 346.58 + -
795 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 08/2019 24618.57 + -
796 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 08/2019_5017815381 1665.83 + -
797 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 07/2019_230103589 68.50 + -
798 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 07/2019_230102955 50.52 + -
799 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 07/2019_230102337 610.65 + -
800 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 07/2019_230101126 2290.39 + -
801 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 08/2019_230102337 845.11 + -
802 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 08/2019_230103589 48.15 + -
803 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 08/2019_230102955 69.59 + -
804 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 08/2019 325.44 + -
805 Studenac d.o.o. Studenac_sok, voda, mineralna vijeć 215.47 + -
806 Općinski sud u Spli Sudska pristojba_P-2537/2016-21 425.00 + -
807 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 08/2019 16975.69 + -
808 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 08/2019 55727.75 + -
809 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 08/2019 83936.38 + -
810 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 08/2019 3417.50 + -
811 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 08/2019 3742.50 + -
812 Studenac d.o.o. Studenac_ voda, jamnica, sokovi 142.27 + -
813 Trgovina i usluge Su Trgovina i usluge "Supetar"_račun z 408.00 + -
814 DIM & SOUND, uslužn DIM&SOUND_najam razglasa 7000.00 + -
815 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 825.80 + -
816 V&G design V&G design_zavjese glazbena škola i 19575.06 + -
817 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_priključenje na lokacij 8538.75 + -
818 Kovinoelektra d.o.o. Kovinoelektra_izrada, pocinčavanje 66375.00 + -
819 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_08 3250.00 + -
820 Kaurin d.o.o. Restoran bar Veranda_tehnički prije 3902.40 + -
821 Yekom d.o.o. Yekom_vještačenje o procjeni tržišn 154269.00 + -
822 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 3000.00 + -
823 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.08.-3 2500.00 + -
824 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 09/2019 312.50 + -
825 SZP Loža 5 SZP Loža 5_pričuva 2017 6072.00 + -
826 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_5030364370 414.55 + -
827 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 08/2019 53300.76 + -
828 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_figura Zlatni rat klupa, 20825.00 + -
829 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_dodatni radovi Marinero 23942.00 + -
830 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_radovi na rivi, izrada i 18738.75 + -
831 Općinski sud u Spli Sudska pristojba_P-5918/17 200.00 + -
832 Pulsus Medical d.o.o Pulsus Medical_redovni godišnji ser 1215.00 + -
833 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_priključenje na lokacij 49997.50 + -
834 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 08/2019_230101126 3628.58 + -
835 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 08/2019 9900.00 + -
836 Trgovina i usluge Su Trgovina i usluge "Supetar"_račun z 300.00 + -
837 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_stan Blato 12A (26.09. 602.88 + -
838 Hrvatske vode, pravn Hrvatske vode_zatezne kamate 35.69 + -
839 Cian d.o.o. Cian_deratizacija i denzisekcija (I 17187.50 + -
840 PGN projekt d.o.o. PGN projekt_procjembeni elaborat za 10000.00 + -
841 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_stan Loža 15 (01.09.201 101.52 + -
842 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_stan Loža 12A (01.09.20 321.68 + -
843 Micronic d.o.o. Micronic_račun 09/2019 250.00 + -
844 IPC d.o.o. IPC_račun 09/2019 2750.00 + -
845 Inel d.o.o. Inel_razdjelnik, osigurači, sklopka 2292.90 + -
846 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_ytong 625x100x200 598.40 + -
847 Prvi treptač d.o.o. Prvi Treptač_kućni brojevi+ulična t 2256.25 + -
848 Prvi treptač d.o.o. Prvi Treptač_tablaulična, stup za p 13325.00 + -
849 Via Expert j.d.o.o. Via Expert_prometni elaborat prošir 3500.00 + -
850 Hanza media d.o.o. Hanza Media_oglas Slobodna Dalmacij 3915.00 + -
851 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_ov 143.50 + -
852 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 08/2019 28274.40 + -
853 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 09/2019 325.44 + -
854 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 09/2019 74.58 + -
855 Nastavni zavod za ja Zavod za javno zdravstvo_analiza mo 1500.00 + -
856 Agram life osiguranj AgramLife_premija osiguranja po izd 19440.00 + -
857 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1286.70 + -
858 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.09.-3 2500.00 + -
859 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 09/ 14238.00 + -
860 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 09/2019 2797.85 + -
861 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 09/2019 (ugovor građani) 60.05 + -
862 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 375.00 + -
863 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 10/2019 160.00 + -
864 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
865 PASTEL, trgovina i u Pastel_usluge uokvirenja priznanja 337.50 + -
866 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_09/2019 10500.00 + -
867 ADAMAS d.o.o. za pro Adamas_saniranje zidova i stolarije 29375.00 + -
868 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 10/2019 2002.50 + -
869 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_redovna kamata za 11342.47 + -
870 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 437.29 + -
871 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 673.98 + -
872 SZP Loža 5 SZP Loža 5_pričuva 2018/2019 12144.00 + -
873 HEP Elektra d.o.o. Hep Elektra_stan Loža 15 (30.04.201 489.15 + -
874 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_5017815381 1722.31 + -
875 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_5030364370 493.00 + -
876 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 09/2019 18437.68 + -
877 Narodne novine d.d. Narodne novine_postupak javne nabav 1875.00 + -
878 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 212.58 + -
879 Laganini vl. Tomisla Restoran Ribarska kućica_vodstvo FE 1208.50 + -
880 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_27233652001 12.50 + -
881 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_24660947001 314.88 + -
882 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_27240159000 358.00 + -
883 Frigostroj d.o.o. Frigostroj_montaža i čišćenje klima 4625.00 + -
884 Prenoćište Zara Zara prenoćište_noćenje načelnik (V 1110.00 + -
885 Financijska agencija Fina_kripto uređaj, godišnja pretpl 487.50 + -
886 Financijska agencija FINA_račun 09/2019 (slanje dokumena 281.10 + -
887 Optima Telekom d.d. Optima_internet put Zlatnog rata bb 1205.00 + -
888 Optima Telekom d.d. Optima_internet Loža 15 (01.09.2019 2540.38 + -
889 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 09/2019 400.00 + -
890 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 12.00 + -
891 Studenac d.o.o. Studenac_akcija darivanja krvi 314.38 + -
892 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 10/2019 312.50 + -
893 Berigoj Vrsalović, Berigoj_ugovor o nagradi za rad odv 30000.00 + -
894 Kaurin d.o.o. Restoran bar Veranda_grabov rat rad 962.00 + -
895 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 09/2019 46464.99 + -
896 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 09/2019_230101126 1440.41 + -
897 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 09/2019_230103589 83.64 + -
898 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 09/2019_230102955 78.85 + -
899 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 09/2019_230102337 323.46 + -
900 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_priključenje na lokacij 23287.50 + -
901 Hrvatska zajednica o Hrvatska zajednica općina_03-09/201 1727.35 + -
902 Turistička zajednic Turistička zajednica_prefakturirani 10000.00 + -
903 Aqua Solis d.o.o. Vagabundo_prijem načelnika (vodstvo 7843.00 + -
904 Studenac d.o.o. Studenac_sok, voda, mineralna vijeć 184.42 + -
905 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
906 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
907 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
908 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 103.98 + -
909 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 59.87 + -
910 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 47.28 + -
911 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 415.80 + -
912 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 617.89 + -
913 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 640.39 + -
914 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_prehrana vatrogas 5360.00 + -
915 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_prehrana vatrogas 7440.00 + -
916 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_prehrana vatrogas 7440.00 + -
917 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_najam dijela posl 7500.00 + -
918 Hrvatsko društvo s HDS ZAMP_autorska naknada za koncer 3924.64 + -
919 Financijska agencija FINA_korištenje servisa e-račun (01 12.50 + -
920 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_09 3250.00 + -
921 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 10.00 + -
922 Elektro-motori d.o.o Elektromotori_demontaža i skladište 7850.00 + -
923 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 09/2019 9850.00 + -
924 Splitsko-dalmatinska Upravni odjel za graditeljstvo i pr 400.00 + -
925 Poljoprivredna zadru Poljoprivredna zadruga_voda 01-08/1 479.40 + -
926 Martina Šugar, pun Nagodba 2018 (Katija Oštarić, Ines 254081.84 + -
927 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 847.25 + -
928 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_radovi na objektu Vidovi 62481.13 + -
929 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_radovi ispred ulaza u ki 61657.75 + -
930 UFO Bianco d.o.o. UFO Bianco_štemanje betona na prila 57493.75 + -
931 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 09/2019 14774.81 + -
932 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 09/2019 47013.39 + -
933 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 09/2019 3210.00 + -
934 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 09/2019 45346.38 + -
935 Groblje_skupina gra Isplata 4. rate za groblje prema ug 1612937.73 + -
936 Press servis d.o.o. Press servis_račun 05-07/2019 12375.00 + -
937 Iliric d.o.o. Iliric_najam WC kabina 2x (01.10.-1 1250.00 + -
938 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_izrada elaborata optima 1050.00 + -
939 Jadrolinija d.d. Jadrolinija_račun za prepaid račun 5000.00 + -
940 IPC d.o.o. IPC_račun 10/2019 437.50 + -
941 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 60.00 + -
942 Micronic d.o.o. Micronic_račun 10/2019 250.00 + -
943 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
944 Financijska agencija FINA_korištenje servisa e-račun (01 12.50 + -
945 Trgovački sud u Spl Trgovački sud u Splitu_troškovi vje 5000.00 + -
946 Obrt "Bilić" vl.Ton Obrt Bilić_priprema za postavu popl 53550.00 + -
947 Obrt "Bilić" vl.Ton Obrt Bilić_priprema za postavu popl 34875.00 + -
948 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_10/2019 14437.50 + -
949 Laganini vl. Tomisla Restoran Ribarska kućica_gospođa Ro 1215.01 + -
950 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 11/2019 2002.50 + -
951 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
952 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 375.00 + -
953 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_stolovi i stolice Dva fe 46539.33 + -
954 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 11/2019 160.00 + -
955 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 10/2019 (ugovor građani) 83.66 + -
956 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 10/2019 2757.30 + -
957 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 10/2019 8078.54 + -
958 Studio A d.o.o. za u Studio A_izrada planske dokumentaci 44618.75 + -
959 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 10/2019 34441.34 + -
960 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_5030364370 408.59 + -
961 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_5017815381 1690.68 + -
962 Press servis d.o.o. Press Servis_naljepnice rezultati m 1250.00 + -
963 Press servis d.o.o. Press servis_račun 08-10/2019 12375.00 + -
964 Press servis d.o.o. Press Servis_pozivnice za dan Općin 2075.00 + -
965 Financijska agencija FINA_račun10/2019 (slanje dokumenat 270.80 + -
966 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 141.78 + -
967 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 239.12 + -
968 Vet vision j.d.o.o. Vet vision_kastracija mački 7389.45 + -
969 Frigostroj d.o.o. Frigostroj_klima autobusna postaja 4500.00 + -
970 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1570.08 + -
971 Hrvatski Telekom d.d HT_račun za mobitel (centar za kult 2422.83 + -
972 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1928.13 + -
973 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 1055.71 + -
974 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 254.09 + -
975 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_kuća Šimetović, vatrog 894.00 + -
976 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1261.51 + -
977 Forum Poslovni Medij Forum poslovni mediji_seminar komun 1901.25 + -
978 Splitsko-dalmatinska Upravni odjel za graditeljstvo i pr 250.00 + -
979 Hrvatske autoceste Hrvatske autoceste_nadoplata ENC 3913.00 + -
980 Afitat travel d.o.o. Afitat travel_taxi prijevoz Bol-Jel 750.00 + -
981 Optima Telekom d.d. Optima_internet Loža 15 (01.10.2019 2540.38 + -
982 Optima Telekom d.d. Optima_internet put Zlatnog rata bb 1200.00 + -
983 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 10/2019 800.00 + -
984 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 10/2019 74.58 + -
985 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 10/2019 325.44 + -
986 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 09/2019 14811.72 + -
987 Studenac d.o.o. Studenac_piće, čaše, salvete (pliva 740.74 + -
988 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 106534.49 + -
989 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 169260.46 + -
990 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 175547.40 + -
991 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 167177.94 + -
992 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_nasipanje puta prema sv. 1225.00 + -
993 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_održavanje zgrade polici 18647.66 + -
994 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_postava pontona na Marti 6716.25 + -
995 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_izmjena žarulja u knjižn 2936.68 + -
996 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_bolske litnje noći za li 20200.00 + -
997 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_10 3250.00 + -
998 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_radovi u kinu 3001.89 + -
999 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt plan 2020/izvješće 20 4375.00 + -
1000 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_25980772001 145.00 + -
1001 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_27831042000 3111.85 + -
1002 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_25980772001 145.00 + -
1003 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_24660947001 314.88 + -
1004 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_27240159000 358.00 + -
1005 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_27233652001 12.50 + -
1006 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_27831042000 1990.45 + -
1007 Coming d.o.o., proje Coming_stručni nadzor dječji vrtić_ 29125.00 + -
1008 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun Zlatni rat 10/ 5085.00 + -
1009 Sveučilište u Zagr Studentski centar u Zagrebu_ugovor 11151.00 + -
1010 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 11/2019 312.50 + -
1011 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt plan 2020/izvješće 20 4375.00 + -
1012 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_5010650014 102.55 + -
1013 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_5006180060 1091.11 + -
1014 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 07/2019_5006180126 613.74 + -
1015 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_5006180126 608.08 + -
1016 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_5006180060 1090.30 + -
1017 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 09/2019_5010650014 122.93 + -
1018 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 36.00 + -
1019 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 9483.11 + -
1020 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 1495.00 + -
1021 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 4582.50 + -
1022 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 24239.91 + -
1023 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 5190.00 + -
1024 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 10/2019 8280.61 + -
1025 Santo, obrt za ugos U.O.Santo_večera bolska fjera (grup 3210.00 + -
1026 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 650.00 + -
1027 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 775.49 + -
1028 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 693.27 + -
1029 Financijska agencija FINA_korištenje servisa e-račun (01 12.50 + -
1030 Poljoprivredna zadru Poljoprivredna zadruga_voda 09-10/1 129.30 + -
1031 Arhikord d.o.o. Arhikord_idejni projekt sanacije pl 4687.50 + -
1032 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_ručak S.Varga+sur 2180.00 + -
1033 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_ručak poslovni su 3237.00 + -
1034 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_ručak načelnik+mu 2610.00 + -
1035 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_ručak za goste lj 5258.00 + -
1036 Hoteli Zlatni rat d. Hoteli Zlatni rat_restoran i aperit 13253.60 + -
1037 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_so 447.50 + -
1038 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 10/2019_230102955 78.21 + -
1039 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 10/2019_230102337 46.67 + -
1040 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 10/2019_230101126 486.75 + -
1041 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 10/2019_230103589 70.32 + -
1042 Trgovački sud u Spl Trgovački sud u Splitu_troškovi vje 7000.00 + -
1043 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 59.26 + -
1044 VM Računala d.o.o., VM Računala_ups napajanje, usluga r 625.00 + -
1045 VM Računala d.o.o., VM Računala_usluga servisiranja pri 375.00 + -
1046 VM Računala d.o.o., VM Računala_usluga servisiranja pri 250.00 + -
1047 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_11/2019 13125.00 + -
1048 IPC d.o.o. IPC_račun 11/2019 437.50 + -
1049 Micronic d.o.o. Micronic_račun 11/2019 250.00 + -
1050 Trgovački sud u Spl Trgovački sud u Splitu_državne suds 136.48 + -
1051 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal Poljana 261.96 + -
1052 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_cilindar, brava (lučk 286.08 + -
1053 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_tipla, mreža, vijak, 460.13 + -
1054 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 28238.10 + -
1055 A.D.V. Grupa d.o.o. A.D.V. Grupa_usluga kordinator II_n 3375.00 + -
1056 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_drvena kućica Beach bar 5125.00 + -
1057 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_drvena kućica Pomefrite 5125.00 + -
1058 Pri Zvoncu bistro, v Bistro Pri Zvoncu_poslovna večera n 1807.00 + -
1059 Del posto d.o.o. Restoran carpaccio_poslovna večera 886.00 + -
1060 Panorama Zagreb Hote Panorama Zagreb Hotel_smještaj nače 654.71 + -
1061 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 1139.73 + -
1062 Obrt "Bilić" vl.Ton Obrt Bilić_izvođenje radova na reko 762568.75 + -
1063 Optima Telekom d.d. Optima_internet put Zlatnog rata bb 1200.00 + -
1064 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
1065 Hrvatska Radiotelevi HRT_račun 12/2019 160.00 + -
1066 Optima Telekom d.d. Optima_internet Loža 15 (01.11.2019 2540.38 + -
1067 BaKom d.o.o. BaKom_produljenje licence za jednu 312.50 + -
1068 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 11/2019 74.58 + -
1069 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 11/2019 325.44 + -
1070 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019 i 08/2019_50061800 2119.14 + -
1071 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_5030364370 402.07 + -
1072 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019 i 08/2019_50061801 1146.55 + -
1073 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019 i 08/2019_50106500 286.83 + -
1074 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_5017815381 1698.80 + -
1075 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 11/2019 3822.17 + -
1076 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 11/2019 1000.00 + -
1077 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 11/2019 (ugovor građani) 83.19 + -
1078 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 11/2019 844.20 + -
1079 Axiom d.o.o., za raz Axiom_račun 12/2019 2002.50 + -
1080 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 09/2019 33125.00 + -
1081 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 375.00 + -
1082 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
1083 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_5006180126 570.35 + -
1084 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_5006180060 1254.20 + -
1085 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 10/2019_5010650014 163.90 + -
1086 E.ON Energija d.o.o. RWE Energija_račun 11/2019 33705.90 + -
1087 Ispostava za katasta Izvod iz katastarskog plana 20.00 + -
1088 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal WC Dom kult 818.90 + -
1089 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_25980772001 146.68 + -
1090 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_24660947001 315.52 + -
1091 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_27233652001 12.53 + -
1092 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_27240159000 358.73 + -
1093 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 11/2019_27831042000 1941.16 + -
1094 Studenac d.o.o. Studenac_ piće vijeće 220.83 + -
1095 Novi informator d.o. Novi informator_tiskano+internet iz 2400.00 + -
1096 TIN, trgovina na mal TIN_papirnati ubrusi 243.75 + -
1097 Prvi treptač d.o.o. Prvi Treptač_kućni brojevi 831.25 + -
1098 Studenac d.o.o. Studenac_baterije, voda, sokovi, os 209.12 + -
1099 CEKAPE, centar za k CEKAPE, centar za kreativno pisanje 3500.00 + -
1100 Inel d.o.o. Inel_vijak temeljni, šablona za ras 1361.25 + -
1101 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 10/2019 8863.80 + -
1102 Pulsar Arhitektura d Pulsar Arhitektura_izrada projekta 43750.00 + -
1103 Pulsar Arhitektura d Pulsar Arhitektura_izrada projekta 43750.00 + -
1104 Pulsar Arhitektura d Pulsar Arhitektura_izrada projekta 43750.00 + -
1105 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_11 3250.00 + -
1106 Obrada kamena Puška Obrada kamena Puška_medalje i kamen 3500.00 + -
1107 Financijska agencija FINA_račun 11/2019 (slanje dokumena 211.20 + -
1108 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_odvoz glomaznog otpa 13250.00 + -
1109 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za WC (Dom 569.72 + -
1110 Cezar, obrt za prije Cezar_prijevoz opreme Split-Bol 1500.00 + -
1111 Inel d.o.o. Inel_materijal za WC (Dom kulture) 665.00 + -
1112 Autoprijevoznik Dav Autoprijevoznik Davor Glogovec_prij 3750.00 + -
1113 Palace hotel Zagreb Palace hotel_caffe restaurant (sura 260.00 + -
1114 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 1419.33 + -
1115 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 600.00 + -
1116 Obrt "Privredni ribo Privredni ribolov_sklanjanje zaštit 19000.00 + -
1117 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 11/2019 12924.56 + -
1118 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 11/2019 10451.64 + -
1119 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 11/2019 4417.50 + -
1120 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 11/2019 15336.43 + -
1121 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 169.67 + -
1122 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 28.37 + -
1123 Javni bilježnik Din Javni bilježnik Dinko Martinović_ov 47.50 + -
1124 SPORTIVO BB, uslužn Sportivo BB_račun za vođenje škole 22500.00 + -
1125 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 50.00 + -
1126 NetCom, d.o.o. za in NetCom_račun 12/2019 312.50 + -
1127 Hrvatski zavod za za Hrvatski zavod za zapošljavanje_pov 14311.65 + -
1128 Optima Telekom d.d. Optima_usluga održavanja WIFI4EU su 24997.50 + -
1129 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 11/2019_230102955 75.69 + -
1130 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 11/2019_230102337 50.08 + -
1131 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 11/2019_230103589 105.92 + -
1132 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 11/2019_220321976 19.66 + -
1133 Ires ekologija d.o.o Ires ekologija_konzultativne aktivn 27500.00 + -
1134 Klub jedriličara na Klub jedriličara na dasci Bol_trošk 27129.00 + -
1135 Riva Bol d.o.o. Riva Bol_akcija darivanja krvi 2979.00 + -
1136 Jako Vino d.o.o. Jako Vino_pokloni za poslovne partn 880.00 + -
1137 Parket Hrast d.o.o. Parket Hrast_božićna jelka 6m 7875.00 + -
1138 Dodo, obrt vl. Domag Obrt Dodo_prijevoz rasvjetnih tijel 1500.00 + -
1139 VICE, vl.Vinko Kolja Vice, Vinko Koljatić_izrada nove bi 20825.00 + -
1140 312 arhitektonska ra 312 arhitektonska radionica_glavni 41750.00 + -
1141 Palace hotel Zagreb Palace hotel_službeno putovanje nač 782.36 + -
1142 Baričević Perica Barićević Perica_ugovor o kupoproda 275886.65 + -
1143 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 2156.57 + -
1144 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_naknada za usluge 0.60 + -
1145 ST ARC d.o.o. ST ARC_božićne dekoracije 7421.88 + -
1146 Najam Riwal d.o.o. Najam auto-korpe od 25.11.2019. do 3063.59 + -
1147 Jadrankamen d.d.,u s Jadrankamen_račun ploče Marinero 33260.63 + -
1148 Jurac, obrt za građ Jurac_uređenje wc-a u Domu kulture 10035.00 + -
1149 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_izmjena pocinčanih pok 1175.00 + -
1150 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_promjena žarulja u TZ Bo 1007.56 + -
1151 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_sanacija i održavanje po 3375.00 + -
1152 Inel d.o.o. Inel_led ulična svjetiljka 12 komad 24499.80 + -
1153 Gradeko d.o.o. Gradeko_stup, razdijelnik, led žaru 39750.00 + -
1154 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_odvoz otpada iz Dva 1125.00 + -
1155 Obrt "Privredni ribo Privredni ribolov_prijevoz smeća Mu 800.00 + -
1156 Inel d.o.o. Inel_ormar javne rasvjete (sv.Lucij 5250.00 + -
1157 ŠESNIĆ, obrt za ze Obrt Šesnić_popravak makadamske ces 2500.00 + -
1158 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za WC (Dom 807.00 + -
1159 ŠESNIĆ, obrt za ze Obrt Šesnić_priprema terena (recikl 15000.00 + -
1160 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_čišćenje nakon velikog n 7462.50 + -
1161 Mentor d.o.o. za pos Mentor_izrada projekta, evidencija 4500.00 + -
1162 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal WC Dom kult 456.46 + -
1163 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za popravak 1488.28 + -
1164 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za popravak 180.00 + -
1165 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_materijal za popravak 534.84 + -
1166 Micronic d.o.o. Micronic_račun 12/2019 250.00 + -
1167 IPC d.o.o. IPC_račun 12/2019 437.50 + -
1168 Berica Venera d.o.o. Berica Venera_podni sifon (wc Dom k 36.80 + -
1169 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt savjetovanje s javnoš 375.00 + -
1170 Mobes kvaliteta d.o. Mobes_projekt upravljanje imovinom 375.00 + -
1171 Autotrans d.d. Prijevoz učenika SŠ Bol_12/2019 10500.00 + -
1172 Optima Telekom d.d. Optima_internet Loža 15 (01.12.2019 2540.38 + -
1173 Optima Telekom d.d. Optima_internet put Zlatnog rata bb 1200.00 + -
1174 Taxi Miki vl.Mijodra Taxi Miki_prijevoz Murvica 12/2019, 1100.00 + -
1175 Mario Commerce d.o.o MC_održavanje programskog paketa_12 3250.00 + -
1176 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana vodoslivn 104.12 + -
1177 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 12/2019 2382.25 + -
1178 Hrvatska pošta d.d. HP_račun 12/2019 (ugovor građani) 107.43 + -
1179 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 12/2019 74.58 + -
1180 Michieli Tomić d.o. Michieli Tomić_račun 12/2019 325.44 + -
1181 Berica d.o.o. Berica_mreža Q-188 (cesta na Paklin 2690.00 + -
1182 Agram life osiguranj AgramLife_osiguranje osoba od poslj 4825.50 + -
1183 ŠESNIĆ, obrt za ze Šesnić_zemljani radovi na reciklažn 42000.00 + -
1184 Narodne novine d.d. Narodne novine_povratnica 1/1500, e 3630.00 + -
1185 Studenac d.o.o. Studenac_ voda, sokovi, bombonjere 310.57 + -
1186 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 927.01 + -
1187 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 47.14 + -
1188 Općina Pučišća Općina Pučišća_račun 11/2019 3814.80 + -
1189 Berigoj Vrsalović, Berigoj_račun 11/2019 9900.00 + -
1190 Grad Supetar Grad Supetar_privremeno korištenje 2000.00 + -
1191 Hrvatska zajednica o Hrvatska zajednica općina_04-12/201 1727.35 + -
1192 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_5006180060 995.85 + -
1193 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_5030364370 387.58 + -
1194 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_5006180126 584.26 + -
1195 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_5017815381 1636.93 + -
1196 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_5010650014 82.99 + -
1197 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_27831042000 2093.13 + -
1198 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_27233652001 12.50 + -
1199 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_24660947001 225.00 + -
1200 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_25980772001 145.00 + -
1201 Hrvatski Telekom d.d HT_račun 12/2019_27240159000 358.00 + -
1202 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_račun 12/2019 2827.82 + -
1203 E.ON Energija d.o.o. E.ON Energija_račun 12/2019 35884.29 + -
1204 Financijska agencija FINA_kripto uređaj, godišnja pretpl 487.50 + -
1205 Palace hotel Zagreb Palace hotel_caffe restaurant (sura 102.00 + -
1206 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 11/2019_230101126 51.42 + -
1207 Financijska agencija FINA_račun 12/2019 (slanje dokumena 247.40 + -
1208 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirana električn 496.39 + -
1209 Hoteli Zlatni rat d. Zlatni rat_prefakturirani troškovi 3.18 + -
1210 Akvedukt d.o.o. proj Akvedukt_izrada izvedbenog projekta 53750.00 + -
1211 Hanza media d.o.o. Hanza Media_oglas Slobodna Dalmacij 3564.00 + -
1212 Obrt "Bilić" vl.Ton Obrt Bilić_izvođenje radova na reko 37175.00 + -
1213 Zagrebačka banka d. Zagrebačka banka_redovna kamata za 11342.47 + -
1214 Trgovački sud u Spl Trgovački sud u Splitu_naknada štet 14893.12 + -
1215 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 12/2019_230101126 50.49 + -
1216 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 12/2019_220321976 19.66 + -
1217 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 12/2019_230103589 97.80 + -
1218 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 12/2019_230102955 110.97 + -
1219 HEP Elektra d.o.o. HEP Elektra_račun 12/2019_230102337 47.55 + -
1220 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_poljoprivredni priklju 53947.00 + -
1221 Deltron d.o.o. Deltron_rješenje (državna komisija 25000.00 + -
1222 Studenac d.o.o. Studenac_sredstva za čišćenje 181.78 + -
1223 Cezar, obrt za prije Cezar_prijevoz komunalne opreme Čap 2000.00 + -
1224 Text Papir d.o.o. Text Papir_uredski materijal 4167.02 + -
1225 Brodomerkur trgovina Brodomerkur_materijal za wc (Dom ku 1169.48 + -
1226 RRiF Plus d.o.o za n RRIF_pretplata na časopis za 2020. 1832.00 + -
1227 Vodovod Brač d.o.o. Vodovod Brač_izvedba hidratantskog 5076.09 + -
1228 Zidarski obrt, vl.Mi Zidarski obrt_nabava materijala i s 42754.50 + -
1229 Inel d.o.o. Inel_stup rasvjetni 10 komada (stup 14085.00 + -
1230 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 17012.21 + -
1231 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_spasilačka i zaštitarska 13070.36 + -
1232 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 1500.00 + -
1233 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 15506.25 + -
1234 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 2885.39 + -
1235 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 6827.50 + -
1236 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 8805.73 + -
1237 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 12/2019 17951.93 + -
1238 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_razlika za krivo obračun 51948.78 + -
1239 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_uređenje i čišćenje opći 58231.20 + -
1240 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_održavanje vrtića, insta 2360.33 + -
1241 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_saniranje asfaltnog i be 17103.50 + -
1242 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_bolske litnje noći za ko 7581.24 + -
1243 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_radovi u kinu, promjena 12847.14 + -
1244 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_radovi u centru za kultu 11367.00 + -
1245 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_popravak božićne dekorac 18007.14 + -
1246 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_iskop te betoniranje tem 5172.50 + -
1247 Grabov rat d.o.o. Grabov rat_račun 09/2019 1710.00 + -
1248 Frigostroj d.o.o. Frigostroj_klima glazbena škola 4500.00 + -